කඩිනම් ඩිජිටල් ඡායාරූපකරණය

හැඳින්වීම

 • ශිල්පයට පිවිසෙන ආධුනිකයින්ට ඡායාරූප ශිල්පයට පිවිසීමට අවශ්‍ය මූලික නිපුණතා ලබාදීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති මෙම පාඨමාලාව හරහා ඔබට ඡායාරූපකරණය පිලිබඳ අවබෝධය ලබාදීමට ලංකාවේ ප්‍රවීණතම  ආචාර්ය මඬුල්ල සැරසී සිටී.

පාඨමාලා කාලය

 • සැසිවාර දහයයි
 • පැය 2  x සැසිවාර 10  ( පැය  20 යි)

පාඨමාලාව පිලිබඳ විස්තර

 • ප්‍රයෝගික පුහුණුව
 • දැනුම සහ ශක්‍යතා ක්‍රමානුකූලව ගොඩනැගීම සඳහා විද්‍යාත්මක ඉගැන්වීම
 • ක්‍ෂේත්‍ර සැසිවාර
 • බහුමාද්‍ය අන්තර්ක්‍රියාකාරී පන්ති
 • සහභාගිත්ව සහතිකයක්

ඉලක්ක සිසුන්

 • ඡායාරූප ශිල්පය ශක්තිමත් පදනමක් මත ආරම්භ කිරීමට බලපොරොත්තු වන ඕනෑම කෙනෙකුට

2019 කාල සටහන

 • පෙබරවාරි මස 09 වන සෙනසුරාදා සවස 3:00 සිට 5:00 දක්වා - කොළඹ 07 රාජකීය විද්‍යාලයීය නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

අවශ්‍ය උපකරණ

 • කාච විවරය, ද්වාර වේගය සහ ISO අගය වෙනස් කල හැකි කැමරාවක්
 • Adobe Lightroom ස්ථාපනය කාරන ලද පරිඝණකයක්
 • ආලෝකකරණය පිළිබඳ පාඩම් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබාගැනිම සඳහා විද්‍යුත් ක්‍ෂණිකාලෝකයක් හෝ නිරන්තර ආලෝක ප්‍රභවයක් තීබීම ප්‍රයෝජනවත් වේ

රූප හරහා සන්නිවේදනය සහ කැමරා භාවිතය

 • හොඳ ඡායාරූපයක් යනු කුමක්ද
 • හොඳ ඡායාරූපයක සංඝටක
 • කැමරාවේ කොටස් සහ ඒවායේ භාවිතය
 • කැමරාව නිවැරදිව සහ කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම

නිවැරදි අනාවරණය

 • අනාවරණයේ සෛද්ධාන්තික පදනම
 • නිවැරදි අනාවරණය

කාච

 • කාච වර්ග
 • ක්‍ෂේත්‍ර ගැඹුර
 • කාච භාවිතය
 • අවශ්‍යතාවය අනුව කාච තෝරා ගැනීම

වස්තු සංරචනය

 • රූපයක් සිත්ගන්නාසුලු වන්නේ කුමක් නිසාද
 • සම්ප්‍රදායන්
 • වස්තු සංරචනය පිළිබඳ අභ්‍යාස

ප්‍රායෝගික ක්‍ෂේත්‍ර අභ්‍යාස

 • සෛධාන්තික දැනුම ක්‍ෂේත්‍රයේදී ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීම
 • ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රගන්‍ය ශිල්පීන් සමග අභ්‍යාසයේ යෙදීමට අවස්ථාව

පසුසැකසුම් මූලික සංකල්ප සහ ඡායාරූප ඇගයීම  

 • පාඨමාලාව අතරතුර නිර්මාණය කල ඡායාරූප ඇගයීම සහ නිපුණතා වර්ධනයට උපදෙස් ලබාදීම
 • ඡායාරූප ඉදිරිපත් කිරීම සහ පසු සැකසුම පිලිබඳ ආදර්ශනය

අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

 • අදාල නැත

පාඨමාලාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගැනීම

 • IME මගින් පවත්වන අනිකුත් සියළු පාඨමාලා වලදී මෙන්ම පන්ති කාමරයේ ගත කරන සෑම පැයක් වෙනුවෙන්ම තමා තනිවම පැය 2/ 2.5 කාලයක් වැය කල යුතුය
 • පාඨමාලාවෙන් උපරිම ප්‍රයොජනය ලබාගැනීම සඳහා සෑම පන්ති වාරයකටම සහභාගි වීම වැදගත්වේ
 • සහභාගිත්ව සහතිකය පිරිනමන්නේ 85% වඩා සහභාගීත්වය ඇති සිසුන්ට පමණි

බඳවාගැනීම් ක්‍රමවේදය

 • එක් කන්ඩායමකට බඳවාගන්නේ  සීමිත සිසුන් සංඛ්‍යාවක් පමණි
 • සිසුන් අයදුම්කරන පිලිවෙල අනුව ප්‍රමුඛතාවය තීරණය කරනු ලැබේ
 • සිසුන් විසින් පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවා තම ස්ථානය වෙන්කරවා ගත යුතුය

ගෙවීම්

සමස්ත වියදම: රු 21,500.00

ලියාපදිංචිවීමේ ගාස්තුව: රු 1500.00

පාඨමාලා ගාස්තුව: රු 20,000.00

 

ගෙවීමේ ක්‍රමය

 • ස්ථානය වෙන්කර ගැනීම සඳහා රුපියල් 1500.00 ක ලියාපදිංචි වීමේ ගාස්තුව (නැවත ලබා දෙනු නොලැබේ) ගෙවිය යුතුය.
 • සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව පාඨමාලාව ආරම්භයට සති ‌දෙකකට පෙර ගෙවනු ලබන සිසුන්ට පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් 5% ක වට්ටමක් ලබා‌ෙදෙනු ලැබේ.
 • පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 10,000.00 බැගින් වූ වාරික ‌ද‌ෙකකින් ‌ග‌ෙවිය හැකිය.

ගෙවීමේ ක්‍රම

 • ගාස්තු  IME ආයතනයේ බැංකු ගිණුමට බැර කල යුතුය
 • ගාස්තු ගෙවීමට පෙර ලියාපදිංචි අංකයක් ලබාගත යුතුය
 • ලියාපදිංචි අංකය බැංකු බැරපතේ පැහැදිලිව සඳහන් කල යුතුය
 • ලියාපදිංචි අංකය. පහත දුරකථන අංක අමතා හො විද්‍යුත් තැපෑල මගින් ලබාගත හැක

දුරකථන අංක

 • 011 309 4300

 • 077 415 1065
 • විද්‍යුත් තැපෑල: info@ime.edu.lk