IME වසරේ ඡායාරූප ශිල්පියා - තරඟ නීති

වසර පුරා සහභාගිත්වයට, ජයග්‍රහණයට සහ අධ්‍යයනයට අවස්ථාව

Select Language / භාෂාව තෝරාගන්න

Advertisement

IME වසරේ ඡායාරූප ශිල්පියා තරඟය - සීමා, කොන්දේසි සහ නීති

IME වසරේ ඡායාරූප ශිල්පියා තරඟය Institute of Multimedia Education ආයතනයේ සංවිධානත්වයෙන් වසරක් පුරා පැවැත්වෙන තරඟාවලියකි. IME  ශිෂ්‍යත්වය සහ අනිකුත් තෑගි ලබන්නාවූ අවසාන ජයග්‍රාහකයින්, සමස්ථ තරඟයේ සියලුම තරඟ වට වලදී දක්වන කුසලතා මත තෝරා ගැනෙනු ඇත.

1. තරඟ අංශ

තරඟය අංශ දෙකකින් සමන්විත වේ.

 • IME වසරේ ඡායාරූප ශිල්පියා  - පුද්ගල (PEOPLE)

 • IME වසරේ ඡායාරූප ශිල්පියා  - පාරිසරික (NATURE)

 

2. මූලික තරඟ සැකැස්ම

 1. තරඟයේ එක් අංශයක් වට පහකින් සමන්විත වේ.
 2. සැම තරඟ වටයක් ම ආරම්භක මාසයේ මුල ඇරඹෙන අතර මාස දෙකක කාලයක් පුරා පැවැත්වේ.
 3. එම කාල සීමාව තුල පළමු සති 6 දී පමණක් ඡායාරූප ඉදිරිපත් කිරීමට තරඟ කරුවන්ට අවසර ඇත. විනිශ්චය මණ්ඩලය විසින් අවසාන සති දෙක තුල දී මුල් ඡායාරූප 10 තෝරා ගෙන ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබේ.
 4. එක් එක් තරඟ වටය අවසානයෙන් ඇරඹෙන මෙම ක්‍රියාවලිය තරඟ වට පහ අවසාන වන තුරු පැවැත්වේ.
 5. තරඟ වටයට අදාළ මාතෘකාව සහ එම වටයට අදාල නීති අදාළ වටය ඇරඹීමට පෙර දින ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.
 6. තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයා තොර ගනු ලබන්නේ තරඟ වට සියල්ලේදීම දක්වන කුසලතා පදනම් කර ගැනීමෙනි.
 7. අවසාන වටය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට තරගකරුවන් අවම වශයෙන් තරඟ වට තුනකට වත් සහභාගී විය යුතු ය.

 

3. ත්‍යාග (එක්  අංශයක ජයග්‍රාහකයෙකුට පිරිනැමෙන ත්‍යාගවල අවම වටිනාකම රුපියල් 178,000.00*)

IME ශිෂ්‍යත්ව (වටිනාකම රුපියල් 78,000.00*)

අංශ දෙකේ අවසාන ජයග්‍රාහකයින්ට වෙත IME පාඨමාලා දෙකක් හැදෑරීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමෙනු ඇත.

 • ඡායාරූප ශිල්පය පිලිබඳ උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව (Advanced Certificate Course in Photography).
 • ආලෝකකරණය පිලිබඳ උසස් ප්‍රාගුන්‍ය පාඨමාලාව හෝ ජයග්‍රාහකයා විසින් තෝරාගන්නා වෙනත් ප්‍රාගුන්‍ය පාඨමාලාවක්.*
  *ත්‍යාගය ලබාදෙන කාලසීමාව පාඨමාලාවේ ඉඩ කඩ මත තීරණය වනු ඇත

 

මුදල් ත්‍යාග (එක් අංශයකට රුපියල් 100,000.00* බැගින්)

 • එක් අංශයක ජයග්‍රාහකයෙකුට රුපියල් ලක්ෂය බැගින් (100,000.00) බැගින්**.
  **මුදල් ත්‍යාගය ලැබීම සඳහා ජයග්‍රාහකයින් තම අනන්‍යතාවය ඔප්පුකර, ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයට ජයග්‍රහකයාම පැමිණ ත්‍යාගය ලබාගත යුතුය. ජයග්‍රාහකයින්ගේ කුසලතාවය සඳහා උපරිම ප්‍රසිද්ධිය ලබාදෙන අතර ජයග්‍රාහකයින් ඒ සඳහා තම එකඟතාවය පලකල යුතුය.

 

IME වසරේ ඡායාරූප ශිල්පියා ඵලකය

 • එක් එක් අංශයේ ප්‍රධාන ජයග්‍රාහකයින්ට IME වසරේ ඡායාරූප ශිල්පියා ඵලකය පිරිනැමෙනු ඇත.

 

IME වසරේ ඡායාරූප ශිල්පියා සහතික පත්‍ර

 • සියළුම ජයග්‍රාහකයින්ට ඔවුන් දැක්‌වූ කුසලතාවය සහතික කරන වටිනා සහතික පත් ප්‍රදානය කෙරෙනු ඇත.
 • සියළුම මාසික තරඟ වටයන්හි (පළමු ඡායාරූප 10) ජයග්‍රාහකයින්ටද ඔවුන් දැක්‌වූ කුසලතාවය සහතික කරන වටිනා සහතික පත් ප්‍රදානය කෙරෙනු ඇත.

 

පොත් සහ අධ්‍යාපනික ද්‍රව්‍ය

 • ප්‍රධාන අංශ දෙකේ ජයග්‍රාහකයින්ට වනසත්ව ඡායාරූප සහිත Repertoire පොතේ පිටපත බැගින් පිරිනැමෙනු ඇත.
 • ප්‍රධාන අංශ දෙකේ ජයග්‍රාහකයින්ට ඡායාරූප කියවීම, විශ්ලේෂණය සහ ප්‍රතිනිර්මාණය ගැනවූ රූපණ සංකල්ප පොතේ පිටපත බැගින් පිරිනැමෙනු ඇත.

 

සහායක අායතන මගින් පිරිනැමෙන තෑගි

 • මීට අමතරව තරගාවලිය සඳහා දායකත්වය දක්වන අනෙකුත් ආයතන මගින් පිරිනැමෙන ත්‍යාගද ජයග්‍රාහකයින්ට හිමිවනු ඇත. ත්‍යාග පිලිබඳ තීරණ ගෙන අවසන් වූ පසු විස්තර දැනුම් දෙනු ලැබේ.

 

4. උපකාරක වැඩමුළු

IME සහ දායකත්වය දක්වන අනෙකුත් ආයතන සහභාගීත්වයෙන් තෝරා ගත් මාතෘකා කිහිපයකට අදාළ උපකාරක වැඩමුළු පැවැත්වෙනු ඇත.

 

5. තරඟයේ හිමිකාරකත්වය

තරගාවලිය හා එය සම්බන්ධ සියලු ම කටයුතුවල අයිතිය Institute of Multimedia Education (IME)  ආයතනය සතුවේ.

 

6. තරඟය සඳහා ඇතුල් වීම

 1. වයස අවුරුදු දහඅටට වැඩි ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියකුට තරඟය සඳහා සහභාගී විය හැක.
 2. තරඟය පැවැත්වෙන සම්පූර්ණ කාල සීමාව තුල ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිව සිටින අවුරුදු 18ට වැඩි ඕනෑම අයෙකුටද තරඟයට සහභාගී විය හැකිය.
 3. IME ආයතනයේ හිමිකරුවන්, කාර්ය මණ්ඩලය, අනුබද්ධිත පුද්ගලයන් සහ පවුලේ සාමාජිකයින්ටද, තරඟයට දායකත්වය සපයන අනෙකුත් ආයතනවල හිමිකරුවන් හා පවුලේ සාමාජිකයින්ටද තරඟයට  සහභාගී වීමට අවසර නැත.
 4. තරඟයට සහභාගී වීමට බලාපොරොත්තු වන සියලුදෙනාම, ඡායාරූප ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර තරඟය සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ලියාපදිංචි වී, ලියාපදිංචි අංකයක් ලබාගත යුතුය.
 5. තරඟකරුවන් විසින් තමාට ලැබී ඇති ලියාපදිංචි අංකය ඡායාරූප නාමකරණය යටතේ දක්වා ඇති අයුරින් ඡායාරූපයේ අංකිත නාමයට ඇතුලත් කළ යුතුය.
 6. එක් තරඟකරුවකුට එක් තරඟ වටයක් සඳහා ඉදිරිපත් කල හැක්කේ එක් ඡායාරූපයක් පමණි.
 7. අවම වශයෙන් තරඟ වට 4ක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවකට සහභාගී වන තරඟ කරුවන් පමණක් අවසාන වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබනු ඇත.

 

7. තරඟ කාල සීමාව

තරඟය 2016 ජුනි මස ඇරඹී 2017 අප්‍රේල් මාසය දක්වා පැවැත්වේ

එක් එක් තරඟ වටය සඳහා නියමිත කාලය පහත දැක්වේ
පළමු වටය - ජුනි 01 - ජූලි 14 - 2016 - මාතෘකාව ලබාදෙන දිනය - මැයි 31
දෙවන වටය - අගෝස්තු 01 - සැප්තැම්බර් 14 - 2016 - මාතෘකාව ලබාදෙන දිනය - ජූලි  31
තුන්වන වටය - ඔක්තෝබර් 01 - නොවැම්බර් 14 - 2016 - මාතෘකාව ලබාදෙන දිනය - සැප්තැම්බර් 30
හතරවන වටය - දෙසැම්බර් 01 - ජනවාරි 14 - 2016/2017 මාතෘකාව ලබාදෙන දිනය - නොවැම්බර් 31
පස්වන වටය - පෙබරවාරි 01 - මාර්තු 14 - 2017 මාතෘකාව ලබාදෙන දිනය - ජනවාරි 31

අවසාන ජයග්‍රාහකයින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම, ප්‍රදර්ශනය සහ ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය - අප්‍රේල් - 2017

 

8. කර්තෘ හිමිකම් හා ප්‍රකාශන අයිතිය

තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් කරණු ලබන සියලුම ඡායාරූපවල කර්තෘ හිමිකම් හා ප්‍රකාශනයට පත්කිරීමේ තනි අයිතිය සහභාගීවන තරගකරුවා සතුවිය යුතුය.
ඡායාරූපවල කර්තෘ හිමිකම තරඟකරුවන්ම සතුවන අතර කර්තෘභාවය ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය කරන සෑම විටකදීම ඒ සමග සඳහන් කරනු ඇත.
තරඟයට ඡායාරූප ඉදිරිපත් කිරීම මගින් තරගකරුවකු විසින් තමාගේ ඡායාරූප පහත දැක්වෙන අරමුණු සඳහා භාවිතා කිරීමටත්, ඕනෑම මාධ්‍යයක ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සඳහාත් Institute of Multimedia Education ආයතනයට අනන්‍ය නොවූ ආකාරයෙන් බලය පවරනු ලබයි:

 1. තරඟ විනිශ්චය සඳහා.
 2. IME  ආයතනය මගින් තෝරා ගන්නා මෙරට හෝ පිටරට ඕනෑම ස්ථානයක ඕනෑම කාලයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා.
 3. දැනට තීරණය කර ඇති හෝ මින් මතුවට තීරණය කරනු ලබන, IME  ආයතනයට අයිති හෝ තුන්වන පාර්ශවයන්ට අයිති, ප්‍රදර්ශනයට අදාල සම්බන්ධීකාරක අංග තුල භාවිතය සඳහා.
 4. තරඟයේ, ප්‍රදර්ශනයේ සහ ත්‍යාගප්‍රදානොත්සවයේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු උදෙසා.
 5. IME  ප්‍රකාශන සඳහා.
 6. ප්‍රවර්ධන ඡායාරූපයක් ලෙස තෝරාගනු ලැබුවහොත්, IME ආයතනයේ සහ තරඟයට දායකත්වය සපයන අනෙකුත් සහකාරක ආයතන වල අලෙවිකරණ හා ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා.

 

9. සත්‍යතා ප්‍රකාශනය

තරගය සඳහා ඡායාරූප ඉදිරිපත් කරන විටදී තරඟ කරුවන් තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් කරන සියලු ඡායාරූප තරඟ සීමා, කොන්දේසි සහ නීති වලට අනුකූල බවද, සපයන ලද සියලු තොරතුරු නිරවද්‍ය සහ සත්‍ය බවද,  ප්‍රකාශයට පත්කොට සහතික කලයුතු වේ.

 

10. නෛතික වගකීම්

තරඟයට ඉදිරිපත් කරන ඡායාරූප වල ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවදානම ශිල්පියා විසින් දැරිය යුතුය. තරඟය සඳහා එවන ඡායාරූප වලට කුමන ආකාරයකින් හෝ සිදුවිය හැකි ආපදා, හානිවීම්, අස්ථානගතගතවීම් හෝ එමගින් සිදුවිය හැකි පාඩු හෝ අලාභ සඳහා Institute of Multimedia Education ආයතනය කිසිම ආකාරයකින් වගකියනු නොලැබේ.

11. නෛතික ගැටලු

තරඟයට ඉදිරිපත් කරනු ලබන නිර්මාණවල කර්තෘ අයිතියට අමතරව සියලු ප්‍රකාශන අයිතීන් තරඟකරුවා සතු විය යුතුය.
ඒ සඳහා අවශ්‍ය වියහැකි ප්‍රකාශන, නිරූපන හෝ වෙනත් අයිතීන් පැවරීමේ ගිවිසුම් වලට එළඹීම සහ ළඟ තබා ගැනීම තරඟකරුවාගේ වගකීමක් වන අතර අයිතීන් පිලිබඳ ඇතිවිය හැකි ගැටළුසහගත තත්වයන් කිසිම හේතුවක් නිසා Institute of Multimedia Education ආයතනය භාර නොගන්නා අතර එවන් තත්වයන් අදාල ශිල්පිය වෙත අප ආයතනයේ නීති අංශය විසින් යොමු කරනු ඇත.
මෙම තරඟයට ඡායාරූප ඉදිරිපත් කිරීම, යම් ආකාරයකින් එම කෘතීන් මගින් තුන්වන පාර්ශවයක් විසින් අයිතීන් කඩවීම්, නීති කඩවීම්, අපහාස වීම් හෝ වෙනත් කිසිම ආකාරයක නෛතික ඉල්ලා සිටීමක් සිදුවුවහොත් ඒ පිලිබඳ වගකීමෙන් IME ආයතනය නිදහස් කිරීමට ඡායාරූප ඉදිරිපත් කල ශිල්පියා දැක්වූ එකඟතාවක් ලෙස සැලකේ.

12. ආචාරධර්ම සඳහා නිර්දේශ

තරඟය සඳහා ඡායාරූප ගැනීමේදී හා ඡායාරූප එවීමේදී සමාජ සම්මත ආචාරධර්ම වලට අනුව කටයුතු කරන ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු. IME මගින් එක් එක් නිර්මාණ වෙන වෙනම සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව     විවෘත, පොදු අවකාශයක් තුල ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නොහැකියැයි හැඟෙන ඡායාරූප ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

13. තරඟ විනිශ්චය

IME ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් විසින් තරඟ විනිශ්චය සිදුකරනු ලැබේ.

තරඟය හෝ එය සම්බන්ධ ඕනෑම කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් IME ආයතනය මගින් ගන්නා තීන්දු අවසන් තීන්දු වේ. එම තීන්දු සම්බන්ධයෙන් කිසිදු හේතු දැක්වීමක් හෝ දැනුම් දීමක් ආයතනය විසින් කරනු නොලැබේ. තරඟයට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඡායාරූප IME ආයතනය බලාපොරොත්තු වන පරිසාධන මට්ටම සපුරා නොමැති අවස්ථාවන්හිදී ජයග්‍රාහකයෙක් තොරා පත්නොකර සිටීමේ අයිතිය IME ආයතනය සතුවේ.

 

14. ඡායාරූප සඳහා අදාල නීති සහ නිර්දේශ

 1. මින් ඉහත පැවති තරඟ වලින් ජයග්‍රහණය කරන ලද ඡායාරූපද, එම තරඟ හෝ ප්‍රදර්ශන වලදී ප්‍රදර්ශනයට ලක්වූ ඡායාරූපද මෙම තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැක.
 2.  පරිලෝකනය (ස්කෑන්) කරන ලද විනිවිදක (Negatives & Slides)  JPEG අකාරයට හරවා ඉදිරිපත් කල යුතුය.
 3. ඡායාරූප මත වෙනත් සලකුණු (Watermarks ) යෙදීමට අවසර නොමැති අතර සලකුණු සහිත නිර්මාණ තරඟයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ.
 4. සංයුක්ත, එක මත එක අතිපිහිත කරන ලද ඡායාරූප හෝ කැමරාවෙන්ම සිදුකරන ලද ද්විත්ව හෝ බහු අනාවරණ ඡායාරූප තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර නැත.
 5. ඡායාරූප ක්‍රොප් කිරීමට (Cropping) අවසර ඇති අතර ඡායාරූප ක්රොප් කිරීමේදී  මුද්‍රණය කිරීමට අවශ්‍ය අවම ප්‍රමාණයට වඩා අඩු තොරතුරු අඩංගු වන පරිදි කුඩා නො කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය.
 6. ඡායාරූපයේ සුළු පිරිපහදු කිරීම්,  සංවේදකයේ දුහුවිළි අංශු වලින් ඇතිවූ පැල්ලම් ඉවත් කිරීම් , ඩොජ් සහ බර්න් කිරීම් , ඡායාරූපයේ තියුණු භාවය සීරු මාරු කිරීම් හා සමස්ත ඡායාරූපයට සිදු කරන පසු සැකසුම් කිරීමට තරඟ කරුවන්ට අවසර ඇත.
 7. ඡායාරූප නම් කිරීම පහත දක්වා ඇති නාමකරණ නිර්දේශ වලට අනුව සිදු කල යුතු ය.
 8. මාසික ජයග්‍රාහකයන් විනිශ්චය මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවලදී කිසිදු සංස්කරණයකට නොකළ ඡායාරූප RAW හෝ JPEG වශයෙන් හෝ විනිවිදක ඡායාරූප වල මුල් සෘණ පිටපත් සංස්කරණය කරන ලද JPEG, TIFF or PSD පිටපත් සමග සැපයිය යුතුය. (එම විනිවිදක ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ අප ආයතනට පැමිණ හෝ නැවත ලබාගත හැකිය. )
 9. එක් තරඟ කරුවකුට එක් තරඟ වටයක් තුල එක් තරඟ අංශයක් සඳහා ඉදිරිපත් කල හැකිකේ එක් ඡායාරූපයක් පමණි.
 10. එක් ඡායාරූපයක් එක වතාවකට වටා ඉදිරිපත් කල නොහැක.
 11. ඡායාරූප සියල්ල වර්ණ ඡායාරූප ලෙස ඉදිරිපත් කල යුතුය.
 12. කළු සුදු ඡායාරූප ඉදිරිපත් කල යුතු අවස්ථාවන්හිදී ඒ පිළිබඳව විශේෂයෙන් දැනුම් දෙනු ලැබේ.
 13. සියලුම ඡායාරූප ඉදිරිපත් කරන වටය අවසන් වන දින සිට මාස 6ක් ඇතුළත ගත් ඡායාරූප විය යුතුය.

 

15. වනසත්ව අංශය සඳහා අදාල නීති

 1. ගෘහාශ්‍රිත සහ ගොවිපල සතුන්, වගා කරන ලද ශාක මෙම අංශය සඳහා ඉදිරිපත් කල නොහැක.
 2. ගෘහශ්‍රිත හෝ වගා බිම්වල සිදුවන වනජීවී ක්‍රියාකාරකම් තරඟයට ඉදිරිපත් කල හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ගෙවත්තේ ගසක හෝ මලක වසා සිටින සමනලයෙකුගේ ඡායාරූපයක් තරඟයට ඇතුලත් කිරීමට ඉඩ ඇත. මෙවැනි ඡායාරූප විනිශ්චය මණ්ඩලය විසින් එකින් එක සලකා බලා ඇතුලත් කරගන්නා අතර එසේ ඇතුලත් කරගැනීමට නම් ඡායාරූපයේ ප්‍රධාන අරමුණ සමනලයා විය යුතුය.
 3. සජීවී සතුන් ගොදුරු සහ  ඇම  ලෙස යෙදීමට අවසර නැත.
 4. කූඩුවල සිටින සහ සත්වෝද්‍යාන වල සිටින සතුන්ගේ ඡායාරූප තරඟයට ඉදිරිපත් කල නොහැක.
 5. සතුන් හිංසාවට පමුණුවා ඇතිබව හෝ සදාචාර විරෝධී චර්යාවන් පිලිබඳ සැකයක් ඇතිවුවහොත් තරඟයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ.
 6. ඉහත 14 වැනි කොටසේ දක්වා ඇති නීති වලට අමතරව, ඡායාරූපයෙන් කොටස් ඉවත් කිරීමට (ක්ලෝන් අවුට්) කිරීමට අවසර නැත.
 7. ඡායාරූපය, එය හසුකරගත් ගත් මොහොතේ තිබූ අවස්ථාව පිලිබඳ සත්‍යවාදී නිරූපණයක් විය යුතුය. එසේ නොවන්නේයැයි විනිශ්චය මණ්ඩලය සැක කරන ඡායාරූප තරඟයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ.

 

16. ඡායාරූප සැකසීම සඳහා නිර්දේශ

 1. ඉදිරිපත් කරන සියලුම ඡායාරූප නිවේශනය නොකරන ලද JPEG ඡායාරූප වශයෙන් ඔබ භාවිතා කරන සංස්කරණ මෘදුකාංගයට හැකි ඉහළම තත්වයෙන් (highest possible quality) සකස්කොට ඉදිරිපත් කල යුතුය.
 2. ඉදිරිපත් කරන ඡායාරූප වඩාත් දික් අක්ෂය ඔස්සේ පික්සල 2400ක ප්‍රමාණයකින් සමන්විත විය යුතුය. ඡායාරූප ප්‍රශස්ථ පික්සල ප්‍රමාණයක් සහිත කැමරාවකින් ගත් ඡායාරූප විය යුතුය.
 3. ඡායාරූප විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ ක්‍රමාංකණය කරනලද, පුළුල් වර්ණ පරාස තිර වලින් සමන්විත පරිගණක යොදා ගෙන බැවින් සංස්කරණය සඳහා ක්‍රමාංකිත පරිගණක තිරයක් භාවිතා කිරීම සුදුසුය.
  පරිගණක තිර ක්‍රමාංකනය සඳහා IME විසින් නිර්දේශ කරන සැකසුම් පහත දක්වා ඇත
  දීප්තතාව: 110 -120 cd/m2 /
  ශ්වේත අගය: D65
  ගැමා : 2.2
 4. ඔබගේ ඡායාරූප සුරැකුම් (save) කිරීමට පෙර sRGB වර්ණ අවකාශයට පෙරලන්න.

 

17. ඡායාරූප ඉදිරිපත් කිරීම

 1. ඡායාරූප ඉදිරිපත් කල හැක්කේ ‘ඡායාරූප සැකසීම සඳහා නිර්දේශ’ කොටසේ ඇති ආකාරයට සකසා පමණි.
 2. ඡායාරූප එවිය හැක්කේ අන්තර්ජාලය හරහා අප විසින් ලබා දෙන ඈඳුම (link) ඔස්සේ අප්ලෝඩ් (upload) කිරීමෙන් පමණි
 3. ඡායාරූප අප්ලෝඩ් කිරීමේදී ඔබගේ ලියාපදිංචි අංකය, සම්පූර්ණ නම, හැඳුනුම්පත් අංකය, පදිංචි කරුවකු නම්; විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය සහ ඊමේල් ලිපිනය සඳහන් කිරීමට වගබලාගන්න
 4. IME මගින් අදාල තරඟ වට සඳහා වෙන වෙනම ඈඳුම් ලබා දෙනු ඇත.
 5. ඡායාරූප අප්ලෝඩ් කිරීමට පෙර නිවැරදි අංශයට අදාළ ඈඳුමදැයි නැවතත් පරික්ෂා කිරීම වැදගත්වේ.

තරඟය සඳහා ලියාපදිංචි වීමට කරුණාකර මෙම පිටුවට පිවිසෙන්න.