ඇපල් processor, කැමරා ආධාරක සහ තෙපා | Apple Processors, Camera mounts and tripods – Kathabaha 34

ඇපල් processor, කැමරා ආධාරක සහ තෙපා | Apple Processors, Camera mounts and tripods – Kathabaha 34

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin මෙවර කතාබහ දිගහැරුම මගින් ඇපල් සමාගම විසින් අලුතින් හඳුන්වා දීමට බලාපොරොත්තු වන මධ්‍යම සැකසුම් පද්ධතිය (Processor) ඇතුළුව ඔබට වැදගත් වේයැයි අපේක්ෂා කරන නවතම එතෙර මෙතෙර තොරතුරු මෙන්ම සති කිහිපයකට පෙර ආරම්භ කළ ඡායාරූප...
ෆිල්ටර් ගැන නවකයන්ට, ඡායාරූපකරණයේ ප්‍රකාශනය | Filters, Expression through photography – Kathabaha 33

ෆිල්ටර් ගැන නවකයන්ට, ඡායාරූපකරණයේ ප්‍රකාශනය | Filters, Expression through photography – Kathabaha 33

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin කොවිඩ් 19 වසංගතය අතරතුර ලෝකය පුරා ජන ජීවිතය නැෂනල් ජියොග්‍රැෆික් ඡායාරූප ශිල්පීන් දැක්කෙ කොහොමද? කියල NatGeo අලුත්ම කාලාපය ගැන සාකච්ඡාවක් සමඟ ඡායාරූපකරණයට පා තබන නවක ශිල්පීන් වෙනුවෙන් ආරම්භ කළ සාකච්ඡා මාලාවේ තවත් කොටසක්...
තේ කහට, ඡායාරූපකරණයේ ප්‍රකාශනය සහ ලෙන්ස් තෝරා ගැනීම | ‘තේ කහට’, Expression of Photography and Choosing Lenses | Kathabaha 32

තේ කහට, ඡායාරූපකරණයේ ප්‍රකාශනය සහ ලෙන්ස් තෝරා ගැනීම | ‘තේ කහට’, Expression of Photography and Choosing Lenses | Kathabaha 32

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin කොළඹදී මෑතක පැවැත්වුණු වෙනස් විදියක ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයක් පිලිබඳ විස්තරයක් සමගම ඡායාරූපකරණයට පා තබන නවක ශිල්පීන් වෙනුවෙන් ආරම්භ කළ සාකච්ඡා මාලාවේ තවත් කොටසක් අපි මෙවර කතාබහෙන් ඔබවෙත ගෙන එනවා. ඒ හරහා මෙවර අපි කතා කරන්නේ...
පළමු කැමරාව තෝර ගන්න කලින්… | Before selecting the first camera : Kathabaha 30

පළමු කැමරාව තෝර ගන්න කලින්… | Before selecting the first camera : Kathabaha 30

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin කැමරාවක් තෝර ගන්නෙ කොහොමද තියල නිතර අහන නවක ශිල්පීන්ට මඟ පෙන්වීමක් විදිහට සාකච්ඡාවක් අපි මෙවර කතා බහෙන් ගෙන එනවා. දැන් ඇපල් වොච් සීරීස් 6 වලින් ස්වර්ණමය හෝරාව (Golden Hour) බලා ගන්න පුළුවන්. මීට කලිනුත් මේක හොයා ගන්න තිබුණ...
භූමි දරශණ වලට ලයිට් ගැසීම හා අළුත් කැමරා – Kathabaha 31

භූමි දරශණ වලට ලයිට් ගැසීම හා අළුත් කැමරා – Kathabaha 31

භුමි දර්ශන අලෝකමත් කරන්නනෙ කොහොමද? ජාත්‍යන්තර ඡායාරූප ශිල්පියෙක් භුමිදර්ශණ ඩ්‍රොන් එකක් මගින් ඡායාරූප ගත කල විදිහ වගේම අලුත්ම තාක්ශණයත් එක්ක I phone එකේන් ෆ්ලෑශ් ට්‍රිගර් කරන විදිහ ගැනත් අපි කතා කරන ගමන්… කතාබහ අලුත්ම අංගයක් විදිහට Cano R5...